Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8
87-600 Lipno
tel.: 54 288 42 11, faks 54 288 42 65
e-mail: sekretariat@umlipno.pl

http://www.umlipno.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno
tel.: 54 287 20 95
e-mail: pcprlipno@poczta.onet.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie

ul. Okrzei 7
87-600 Lipno
tel.: 54 288 67 00, faks: 54 288 67 50
e-mail: toli@praca.gov.pl

http://www.puplipno.pl

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10b
87-600 Lipno
tel./faks (054) 287 20 39
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

http://www.lipnowski.powiat.pl/

Urząd Skarbowy w Lipnie

ul. Staszica 4
87-600 Lipno
tel.: 54 287 28 46, 54 287 28 32, 54 287 25 75
e-mail: us0410@kp.mofnet.gov.pl

http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/lipno/

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 52 349 79 13, faks: 52 349 72 94
e-mail: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 056 62 18 200
e-mail: v.czarnecki@kujawsko-pomorskie.pl.

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/