Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Informacja dotycząca projektu pt. "Dzienny Dom Pomocy w Skępem"

Data publikacji: 2021-04-23

Informacja dotycząca projektu pt. Informacja dotycząca projektu_str2

Informacja

Data publikacji: 2021-04-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021r. ośrodek będzie czynny do godziny 12:00

W tym dniu gorące posiłki w jadłodajni będą wydawane w godzinach od 10:00 do 11:00

Posiłki wydawane wyłącznie na wynos.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności - maksymalnie 3 osoby w pomieszczeniu.

 

Informacja

Data publikacji: 2021-02-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje że z dniem 01 luty 2021 wznawia wydawanie gorących posiłków w jadłodajni.

Posiłki wydawane wyłącznie na wynos.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności - maksymalnie 3 osoby w pomieszczeniu.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-01-13

Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych terenie na terenie Miasta Lipno na lata 2021-2027”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 15.01.2021 r. do 05.02.2021 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Lipna mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Włocławska 16A, 87-600 Lipno

Ponadto ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/xYxU9iBi8TEbr2Cc8


Zachęcamy do elektronicznego wypełnienia ankiety.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-18

Uprzejmie informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lipnie będzie nieczynny. Dzień ten jest dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. (dzień ustawowo wolny od pracy). 
Za utrudnienia przepraszamy.

"Wspieraj seniora"

Data publikacji: 2020-12-08

Usługa wsparcia dla seniora polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higeny osobistej. Aby skorzystać z pomocy osoba starsza powinna zgłosić potrzebę dzwoniąc na ogólnopolską infolinię pod numer : 22 505 11 11

Dokumenty wymagane do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi na rok 2021

Data publikacji: 2020-12-08

1. Zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa kwalifikujące do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych
   (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r.), określające rodzaj usług i zalecaną liczbę godzin usług;
2. Wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
4. Zaświadczenia ze szkół i poradni psychologicznej o uczestnictwie dziecka w zajęciach z pedagogiem, logopedą i psychologiem.
5. Dokumenty poświadczające dochody :
- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto,  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
- decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;
- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia  lub zasiłku przedemerytalnego itp.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  o zryczałtowanym podatku dochodowym:   
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek  ZUS;

Wnioski proszę składać do 31 grudnia 2020

 

Informacja

Data publikacji: 2020-12-01

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie DO ODWOŁANIA zamyka STOŁÓWKĘ OŚRODKA.

Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w naszej stołówce nadal będą one wydawane w dniach :

07.12.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
14.12.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
21.12.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
29.12.2020 r. ( wtorek) - w godzinach 12.30 - 13.30

tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe.

W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!!

Informacja

Data publikacji: 2020-12-01

Wnioski o pomoc finansową na miesiąc grudzień 2020 przyjmowane będą do 10 grudnia 2020


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...