Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Termin składania wniosków na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021

Data publikacji: 2021-06-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje ,że do 25.06.2021 r należy składać wnioski na - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021.

Wymagane dokumenty;

1.Wniosek /uwzględnić godziny ,dni i specjalistów /załącznik/

2.Zaświadczenie o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkałych

- zaświadczenie z pracy za miesiąc maj 2021r /załącznik/

- decyzje o pobieraniu renty lub emerytury z ZUS 2021

- decyzje o pobieraniu świadczeń rodzinnych

 

Dochód z działalności gospodarczej

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni miesiąc z prowadzonej działalności gospodarczej /w przypadku zasad ogólnych/

Oświadczenie klienta o dochodzie za poprzedni miesiąc w przypadku działalności /ryczałt/.

Zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzonych składek za poprzedni miesiąc.

 

Wnioski składać osobiście do pokoju NR.12

Załączniki:

 1. Wniosek SUO (plik pdf 861KB)
 2. Zaświadczenie (plik pdf 217KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Kierownik Klubu Seniora

Data publikacji: 2021-05-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Kierownik Klubu Seniora w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0062/20 pn.: „Usługi społeczne w Lipnie”, dofinansowanego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego, faksem na numer 54 287 20 67 lub podpisany skan drogą elektroniczną na adres: mops@umlipno.pl, w terminie do dnia: 28.05.2021r. (decyduje data wpływu)

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Knach, tel. 54 287 20 67

Warunki płatności: określone we wzorze umowy: załącznik nr 2

Kryteria wyboru oferty: cena

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2021 - listopad 2022

Inne istotne elementy zamówienia: załącznik nr 1 Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji Kierownika Klubu Seniora

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 149KB)
 2. załącznik nr 1 Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji Kierownika Klubu Seniora (plik pdf 938KB)
 3. załącznik nr 2 wzór umowy (plik pdf 903KB)
 4. Formularz rozeznania rynku (plik pdf 378KB)

PROJEKT : „Usługi społeczne w Lipnie”

Data publikacji: 2021-05-11

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Lipnie”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.04.2021 r. do 30.11.2022 r.

Czytaj całość publikacji "PROJEKT : „Usługi społeczne w Lipnie”"

Załączniki:

 1. Informacja o projekcie (plik pdf 742KB)
 2. REGULAMIN_projektu (plik pdf 1020KB)
 3. formularz rekrutacyjny-opiekun (plik pdf 929KB)
 4. formularz rekrutacyjny-OPW (plik pdf 1308KB)

Informacja dotycząca projektu pt. "Dzienny Dom Pomocy w Skępem"

Data publikacji: 2021-04-23

Informacja dotycząca projektu pt. Informacja dotycząca projektu_str2

Informacja

Data publikacji: 2021-04-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021r. ośrodek będzie czynny do godziny 12:00

W tym dniu gorące posiłki w jadłodajni będą wydawane w godzinach od 10:00 do 11:00

Posiłki wydawane wyłącznie na wynos.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności - maksymalnie 3 osoby w pomieszczeniu.

 

Informacja

Data publikacji: 2021-02-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje że z dniem 01 luty 2021 wznawia wydawanie gorących posiłków w jadłodajni.

Posiłki wydawane wyłącznie na wynos.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności - maksymalnie 3 osoby w pomieszczeniu.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-01-13

Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych terenie na terenie Miasta Lipno na lata 2021-2027”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 15.01.2021 r. do 05.02.2021 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Lipna mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Włocławska 16A, 87-600 Lipno

Ponadto ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/xYxU9iBi8TEbr2Cc8


Zachęcamy do elektronicznego wypełnienia ankiety.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-18

Uprzejmie informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lipnie będzie nieczynny. Dzień ten jest dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. (dzień ustawowo wolny od pracy). 
Za utrudnienia przepraszamy.

"Wspieraj seniora"

Data publikacji: 2020-12-08

Usługa wsparcia dla seniora polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higeny osobistej. Aby skorzystać z pomocy osoba starsza powinna zgłosić potrzebę dzwoniąc na ogólnopolską infolinię pod numer : 22 505 11 11

Dokumenty wymagane do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi na rok 2021

Data publikacji: 2020-12-08

1. Zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa kwalifikujące do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych
   (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r.), określające rodzaj usług i zalecaną liczbę godzin usług;
2. Wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
4. Zaświadczenia ze szkół i poradni psychologicznej o uczestnictwie dziecka w zajęciach z pedagogiem, logopedą i psychologiem.
5. Dokumenty poświadczające dochody :
- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto,  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
- decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;
- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia  lub zasiłku przedemerytalnego itp.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  o zryczałtowanym podatku dochodowym:   
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek  ZUS;

Wnioski proszę składać do 31 grudnia 2020

 

Informacja

Data publikacji: 2020-12-01

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie DO ODWOŁANIA zamyka STOŁÓWKĘ OŚRODKA.

Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w naszej stołówce nadal będą one wydawane w dniach :

07.12.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
14.12.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
21.12.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
29.12.2020 r. ( wtorek) - w godzinach 12.30 - 13.30

tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe.

W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!!

Informacja

Data publikacji: 2020-12-01

Wnioski o pomoc finansową na miesiąc grudzień 2020 przyjmowane będą do 10 grudnia 2020

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Data publikacji: 2020-11-06

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARC-CoV-2

Załączniki:

 1. Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plik pdf 446KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-11-06

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, iż od 09.11.2020 r. DO ODWOŁANIA zamyka STOŁÓWKĘ OŚRODKA.

Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w naszej stołówce nadal będą one wydawane w dniach :

10.11.2020 r. ( wtorek) - w godzinach 12.30 - 13.30
16.11.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
23.11.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30
30.11.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 - 13.30

tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe.

W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!!

Nabór na wolne stanowiska

Data publikacji: 2020-09-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie poszukuje pracowników na stanowiska:

OPIEKUNKA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Praca na terenie Miasta Lipno. Opieka nad osobami starszymi wg. zlecenia

KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ: kurs lub szkolenie z zakresu opiekunka środowiskowa, medyczna

WYNAGRODZENIE: w systemie godzinowym

RODZAJ UMOWY: umowa zlecenie - praca jednozmianowa

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-06-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 12 czerwca 2020r. ośrodek będzie nieczynny.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-03-31

INFORMACJA - ZMIANA GODZIN PRACY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
od dnia 01 KWIETNIA 2020 roku do ODWOŁANIA
czynny będzie w godzinach od 7.15 do 12.00


Bez zmian pozostają godziny przyjęć wniosków i podań
codziennie od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Apelujemy do mieszkańców miasta Lipna o powstrzymanie się od wychodzenia z domu - ZOSTAŃ W DOMU


zgłoś potrzebę pomocy :

-- pracownikom Ośrodka pełniącym dyżury telefoniczne pod numerami : 508 330 176 oraz 508 052 379 w godzinach : od 12.00 do 15.00

--ratownikom WOPR Lipno oferującym pomoc w dostarczeniu zakupów, czy lekarstw - dyżur telefoniczny w godzinach od 8.00 do 11.00
pod numerem 787 739 432

INFORMACJA - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Data publikacji: 2020-03-31

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że od 30 marca 2020 roku przedłużamy DO ODWOŁANIA okres zawieszenia wykonywania SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie : terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, integracji sensorycznej , hipoterapii ;

Usługi pielęgniarskie, rehabilitacja, fizjoterapia oraz asystentura prowadzona będzie w ograniczonym do minimum zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu ze służbami Ośrodka.

Apelujemy do osób korzystających z w/w usług o zrozumienie podjętej decyzji, mając nadzieję, że sytuacja ta trwać będzie krótko, co przede wszystkim zależeć będzie od nas wszystkich.

APELUJEMY do wszystkich opiekunek środowiskowych świadczących USŁUGI OPIEKUŃCZE o ograniczenie do niezbędnego minimum obsługi osób starszych, samotnych, pozostających bez wsparcia bliskich lub sąsiadów ( zalecamy tylko: dokonywanie zakupów żywności i leków, niezbędnej pielęgnacji, podawania leków, bieżącego utrzymania porządku wokół tych osób, w miarę możliwości włączanie w opiekę osób bliskich, sąsiadów, ratowników WOPR).

ZOSTAŃMY W DOMU, UNIKAJMY KONTAKTÓW OGRANICZAJĄC WYJŚCIA DO MINIMUM
OD NAS ZALEŻY JAK DŁUGO BĘDZIEMY TRWAĆ W TEJ TRUDNEJ DLA WSZYSTKICH SYTUACJI

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Data publikacji: 2020-03-27

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu (plik pdf 257KB)

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PODAŃ: OD 30 MARCA 2020 roku DO ODWOŁANIA

Data publikacji: 2020-03-26

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PODAŃ:
OD 30 MARCA 2020 roku DO ODWOŁANIA PODANIA ORAZ WNIOSKI :
- O ZASIŁKI OKRESOWE
- O ZASIŁKI CELOWE TYLKO NA LEKI ( przyjmowane będą
tylko wnioski od osób przewlekle chorych - schorzenia onkologiczne, serca i
układu krążenia oraz niepełnosprawnych w stopniu znacznym)
- O ŚWIADCZENIA RODZINNE
- O DODATKI MIESZKANIOWE i INNE

MOŻNA SKŁADAĆ:
I . uprawnieni do korzystania z pomocy w miesiącu MARCU
2020r. - podania przyjmowane będą w dniach
30 i 31 marca 2020 r.

* w Ośrodku - przy okienku kasowym
codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00
* komunikacją elektroniczną - dane adresowe
na bip.mopslipno.pl

II . uprawnieni do korzystania z pomocy w miesiącu
KWIETNIU 2020r. - podania przyjmowane będą
od 01 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. :
* w Ośrodku - przy okienku kasowym
codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00
* komunikacją elektroniczną - dane adresowe
na bip.mopslipno.pl

UWAGA:

Rozpatrywane będą tylko podania i wnioski z załączonym kompletem dokumentów, tj:

- wniosek o świadczenie - wypełniony czytelnie wraz z podanymi : numerem PESEL, numerem telefonu oraz numerem konta bankowego (druki można pobrać w Ośrodku lub ze strony internetowej MOPS);

- komplet dokumentów potwierdzających dochód osoby(rodziny) lub dokumenty potwierdzające bezrobocie osoby( członków rodziny);

- oświadczenie wnioskodawcy ( druk do pobrania w Ośrodku lub ze strony internetowej MOPS);

- do wniosków o dodatki mieszkaniowe należy dodatkowo załączyć fakturę za energię elektryczną;

- do wniosków o zasiłki celowe na leki należy dodatkowo załączyć fakturę imienną z apteki (paragony nie będą uwzględniane);

WYWIAD ŚRODOWISKOWY będzie przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka tylko telefonicznie - ważne,
aby wnioskodawca podał kontaktowy numer telefonu !!!

Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Ośrodka :

* telefonicznie - tel. 54 287 2067 lub 54 287 2324 lub
tel. 54 288 4400 (świadczenia rodzinne i wychowawcze);

* email: mops@umlipno.pl

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DOKONYWANE BĘDĄ TYLKO NA PODANE RACHUNKI BANKOWE - KASA OŚRODKA NIE BĘDZIE REALIZOWAĆ WYPŁAT GOTÓWKOWYCH.

WAŻNE INFORMACJE

Data publikacji: 2020-03-26

W związku z trwającym nadal zagrożeniem epidemicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że od 30 marca 2020 roku przedłużamy DO ODWOŁANIA okres zamknięcia:

1. STOŁÓWKI OŚRODKA

Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w
naszej stołówce nadal wydane będą w dniach :

30 marca 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
06 kwietnia 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
20 kwietnia 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
27 kwietnia 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe.
W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!!

2. BIURA OŚRODKA - od 30 marca 2020 roku DO ODWOŁANIA
nadal uruchomiony będzie punkt załatwiania tylko pilnych
spraw klientów, codziennie w godzinach
od 10.00 do 12.00.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KLIENTOM ZA ZROZUMIENIE TRUDNEJ SYTUACJI I ZDYSCYPLINOWANIE W KONTAKTACH Z OŚRODKIEM

APELUJEMY jednak O DALSZE powstrzymanie się od wizyt w Ośrodku w podanym okresie oraz do korzystania w sprawach pilnych z kontaktu :
* telefonicznego - tel. 54 287 2067 lub 54 287 2324
* email: mops@umlipno.pl

WAŻNE INFORMACJE

Data publikacji: 2020-03-13

W związku z zagrożeniem epidemicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w okresie
od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Z A M Y K A M Y :

1. STOŁÓWKĘ OŚRODKA - w tym okresie nie będą
wydawane codzienne posiłki.
Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w
naszej stołówce wydane będą w dniach :

- 16 marca 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
- 23 marca 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe
.
W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!! (poddana dezynfekcji) .

2. BIURO OŚRODKA - w tym okresie uruchomiony będzie
punkt załatwiania tylko pilnych spraw klientów,
codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00.

APELUJEMY do wszystkich naszych klientów
o powstrzymanie się od wizyt w Ośrodku w
podanym okresie oraz do korzystania w
sprawach pilnych z kontaktu :
* telefonicznego - tel. 54 287 20 67 lub 54 287 2324
* email: mops@umlipno.pl

POMOGAMY OSOBOM STARSZYM

Data publikacji: 2020-03-13

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE apeluje do mieszkańców miasta Lipna o pomoc osobom starszym zamieszkującym po sąsiedzku, czy członkom dalszej lub bliższej rodziny w dokonywaniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby, leków, środków czystości itp.

INFORMUJEMY, że MOPS LIPNO uruchamia od dnia 16 marca 2020 roku dyżury telefoniczne pod numerami :
- 508 330 176
- 508 052 379
w godzinach od 8.00 do 12.00

dla osób starszych, samotnych, pozostających bez wsparcia bliskich lub sąsiadów w celu uzyskania pomocy w sytuacjach wyjątkowych w dokonaniu zakupów czy innych ważnych sprawach życiowych.

UWAGA ! KASA MOPS NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

Data publikacji: 2020-03-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania zamykamy kasę Ośrodka, stąd też w tym okresie wypłaty gotówkowe wszystkich świadczeń nie będą realizowane.

WYPŁATY :

świadczeń wychowawczych,
zasiłków rodzinnych,
zasiłków pielęgnacyjnych,
świadczeń opiekuńczych,
Funduszu Alimentacyjnego,
zasiłków stałych,
zasiłków okresowych, celowych,
pozostałych świadczeń
będą realizowane WYŁĄCZNIE na podane rachunki bankowe.

APELUJEMY więc do naszych świadczeniobiorców, którzy nie podali nam swoich kont bankowych lub którzy takich kont nie mają o ich założenie i podanie numerów kont bankowych pracownikom Ośrodka w terminie najpóźniej do dnia 25 marca 2020 roku (godz. 15.00) w celu dokonania wypłaty przyznanych świadczeń do końca marca 2020 roku.

UWAGA!

Osoby, które w podanym wyżej terminie nie uzupełnią swoich danych o konto bankowe otrzymają wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka w terminie późniejszym, tj. po otwarciu kasy MOPS.

Jak skutecznie myć ręce?

Załączniki:

 1. Wniosek o zmianę sposobu wypłaty na konto bankowe (plik pdf 518KB)

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Data publikacji: 2020-03-04

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, o nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego

Załączniki:

 1. Nabór na partnera Lipno - 9_3_2 2020 (plik doc 59KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-12-06

W dniach 24, 27 i 31 grudnia 2019r
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godz. 12:00
Posiłki w tych dniach wydawane będą od godziny 10:00 do godziny 11:30

Zaproszenie na wigilie

Data publikacji: 2019-12-03

Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

zapraszają

Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

Na Wieczerzę Wigilijną ,

która odbędzie się 19 grudnia 2019r. o godz. 11:00

w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22

Program ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Data publikacji: 2019-11-04

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lipnie , w związku z realizacją
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Miasto Lipno jest realizatorem programu w zakresie Modułu I i Modułu II polegających na:

Czytaj całość publikacji "Program ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2019"

Opieka wytchnieniowa - plakat

Informacja

Data publikacji: 2019-10-30

W dniu 31.10.2019r. (CZWARTEK) posiłki w stołówce będą wydawane od godziny 11.00 do 12.00.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 12.30

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 - 2020

Data publikacji: 2019-10-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 22 października 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od osób niepełnosprawnych dot. potrzeby świadczenia usług opieki asystenta.


Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
w godzinach od 8.00 do 15.00.

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-08-13

W dniu 16.08.2019r. (piątek) posiłki w stołówce MOPS wydawane będą od godziny 11:30 do 12:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:00

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500 +

Data publikacji: 2019-07-05

W związku z tym, że świadczeniobiorcy często składają wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) od lipca br. wyłącznie na pierwsze dziecko, a pomijają pozostałe dzieci na które decyzją mają przyznane świadczenie do 30 września br. informujemy, że należy składać jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa na wszystkie dzieci.

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Data publikacji: 2019-04-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 30 kwietnia 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dot.

Programu pn. Opieka wytchnieniowa - edycja 2019.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wydawanie żywności POPŻ FEAD

Data publikacji: 2019-04-24

Adres : Włocławek, ul. Płocka 2
Godziny wydawania : od 8:00 do 14 :00

Dzień wydawania żywności uzależniony jest od numeru skierowania :

Numer
skierowania dzień wydawania

1-92 : poniedziałek 6 maja
93-184 : wtorek 7 maja
185-284 : środa 8 maja
285-379 : czwartek 9 maja
380-468 : piątek 10 maja

Załączniki:

 1. Wydawanie żywności maj 2019 (plik PDF 42KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2019-03-22


OGŁOSZENIE
Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a w dni robocze od godz. 8.00 do 10.00 i od 14.00 do 15.00.

Żywność będzie możliwa do obioru w Caritas Włocławek przy ul. Płockiej 2 w dniach wyznaczonych przez Caritas Włocławek.

O terminach odbioru żywności będziemy informować na stronie internetowej MOPS bądź w Ośrodku.


KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
-1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
-1056,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni ,niepełnosprawni, pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie Dobry start

Data publikacji: 2018-07-03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie - Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że wniosek o Dobry start - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ - można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.
Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Wersje papierowe wniosków będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPS Lipno przy ul. Włocławskiej 16a w godzinach od 8.00 do 13.00.

Formularze wniosków wydawane będą po 15 lipca 2018 roku.

Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry start będzie wysyłana automatycznie na wskazany we wniosku adres e-mailowy

Prosi się o nieodpowiadanie na wysłanego e-maila o przyznaniu świadczenia Dobry start.
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie.

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Data publikacji: 2018-07-03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać od 1 lipca 2018 drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, natomiast wersje papierowe wniosków przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 w siedzibie MOPS Lipno pryz ul. Włocławskiej 16a w godzinach od 8.00 do 13.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, we wtorki od 7.30 do 15.00.

Formularze wniosków wydawane będą po 15 lipca 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zaproszenie na wigilie

Data publikacji: 2017-12-07

Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

zapraszają

Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

Na Wieczerzę Wigilijną ,

która odbędzie się 15 grudnia 2017r. o godz. 11:00

w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Data publikacji: 2017-07-31

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) wydawane i przyjmowane są w dawnym budynku świetlicy MOPS, Włocławska 16a (pierwszy budynek od ulicy Wspólnej)
W godzinach od 8:00 do 13:00
Wszelkie informację pod bezpośrednim numerem telefonu (54) 287 20 21

Komunikat

Data publikacji: 2017-06-13

Informujemy że dnia 16 czerwca Miejski Ośrodek czynny będzie do godziny 13:00
Posiłki będą wydawane w godzinach od 11:00 do 12:00

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - 2 harmonogram wydawania produktów

Data publikacji: 2017-06-09

Data wydawania żywności ___ Nazwiska zaczynające na następujące litery

12 czerwca > N,O
13 czerwca > P
14 czerwca > R

19 czerwca > Sa,Se,Si,Sk,Sł,Sm,So,Sp
20 czerwca > Sr,St,Su,Sw,Sz,Ś
21 czerwca > T,U,Wa,We,Wę
22 czerwca > Wi,Wł,Wn,Wo,
23 czerwca > Wr,Wy,Z, Ż


Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 30 kg.
Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - harmonogram wydawania produktów

Data publikacji: 2017-05-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że wydawanie drugiej partii żywności otrzymanej z Caritas Włocławek będzie prowadzone alfabetycznie i rozpocznie się od dnia 25.05.2017 r. w budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym przy PL. 11 Listopada w godzinach od 10.00 - 13.00 według następującego harmonogramu:

Data wydawania żywności ___ Nazwiska zaczynające na następujące litery

25 maja > A,B
26 maja > C,D,E,F
29 maja > G
30 maja > H,I,J,Ka
31 maja > K
1 czerwca > L,Ł
2 czerwca > M


Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 30 kg.
Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - informacja

Data publikacji: 2017-04-05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że zakończył wydawanie pierwszej partii paczek żywnościowych.
O terminach wydawania kolejnej partii paczek MOPS poinformuje w drugiej połowie kwietnia 2017 roku.

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - harmonogram wydawania produktów

Data publikacji: 2017-03-02

Żywność wydawana będzie w budynku dawnego Szpitala Psychiatrycznego przy Pl. 11 Listopada 9 w Lipnie
w godzinach od 10:00 do 13:00 według następującego harmonogramu:


Numer otrzymanego skierowania - dzień wydawania paczek

1-80 - poniedziałek 6 marca
81-160 - wtorek 7 marca
161-240 - środa 8 marca
241-320 - czwartek 9 marca
321-400 - piątek 10 marca

401-480 - poniedziałek 13 marca
481-560 - wtorek 14 marca
561-620 - środa 15 marca

UWAGA : Paczki tylko dla rodzin które wcześniej ich nie otrzymały.

Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 18 kg.
Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - podsumowanie I tury paczek, rejestracja nowych skierowń

Data publikacji: 2017-02-27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do dnia 13.02.2017 r. wydano 1500 paczek żywnościowych dla 722 rodzin.
Obecnie przyjmowane są wnioski od osób, które jeszcze nie skorzystały z tej formy pomocy.
Harmonogram wydawania żywności dostępny będzie na naszej stronie internetowej, oraz w sekretariacie Ośrodka.

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - koniec rejestracji skierowań na I dostawe żywności

Data publikacji: 2017-01-26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie oraz parafie p.w. WNMP i Bł. Michała Kozala informują, że trwa wydawanie pierwszej partii żywności otrzymanej z Caritas Włocławek.
Po otrzymaniu drugiej tury żywności (po 14.02) rozpocznie się rejestracja nowych skierowań dla osób które jeszcze nie skorzystały z tej formy pomocy.
Druki skierowań dostępne w sekretariacie MOPS.

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - kolejność wydawania produktów

Data publikacji: 2017-01-25

Żywność wydawana będzie w budynku dawnego Szpitala Psychiatrycznego przy Pl. 11 Listopada 9 w Lipnie
w godzinach od 10:00 do 13:00 według następującego harmonogramu:

Numer otrzymanego skierowania - dzień wydawania paczek

od 1 do 50 - środa 25 stycznia
od 51 do 100 - czwartek 26 stycznia
od 101 do 150 - piątek 27 stycznia
od 151 do 200 - poniedziałek 30 stycznia
od 201 do 250 - wtorek 31 stycznia
od 251 do 300 - środa 1 luty
od 301 do 350 - czwartek 2 luty
od 351 do 400 - piątek 3 luty
od 401 do 450 - poniedziałek 6 luty
od 451 do 500 - wtorek 7 luty
od 501 do 550 - środa 8 luty
od 551 do 600 - czwartek 9 luty
od 601 do 650 - piątek 10 luty
od 651 do 706 - poniedziałek 13 luty

Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 18 kg.
Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.

Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - wydawanie skierowań

Data publikacji: 2017-01-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lipnie oraz parafiami Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Michała Kozala w Lipnie będzie rozprowadzać wśród mieszkańców miasta Lipna żywność otrzymaną z Caritas Włocławek.

Do otrzymania żywności uprawnione będą w szczególności osoby starsze, samotne i chorujące, u których dochód miesięczny nie przekracza
200 % kryterium dochodowego tj.:
- dla osób samotnych 1.268,00 zł netto;
- dla osób w rodzinach 1.028,00 netto na osobę;

W celu otrzymania żywności należy zgłosić się do MOPS w Lipnie w godzinach od 8.00 - 10.00 do pracownika socjalnego z rejonu, gdzie wydany zostanie druk skierowania uprawniający do otrzymania pomocy żywnościowej, poświadczony przez pracownika Ośrodka.

Zaproszenie na wigilie

Data publikacji: 2016-12-19

Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

zapraszają

Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

Na Wieczerzę Wigilijną ,

która odbędzie się 20 grudnia 2016r. o godz. 12:00
w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22

Wnioski nad dożywianie dzieci w szkołach

Data publikacji: 2016-12-01

Nowe Wnioski na dożywianie dzieci od stycznia 2017
przyjmowane są tylko do 16 grudnia.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Data publikacji: 2016-03-07

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) wydawane i przyjmowane są w dawnym budynku świetlicy MOPS, Włocławska 16a (pierwszy budynek od ulicy Wspólnej)
Wszelkie informację pod bezpośrednim numerem telefonu (54) 287 20 21

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)

Data publikacji: 2015-01-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w dniach od 9 do 16 stycznia 2015 przyjmuje wnioski dotyczące projektu "
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"
realizowanego przez : Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Wszelkie informacje, regulamin oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://oknonaswiat2.kujawsko-pomorskie.pl

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2014-10-02

Zniżki dla rodzin wielodzietnych.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Aktualna oferta zniżek

Wniosek o wydanie karty oraz wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a.

Poniżej publikujemy dla zainteresowanych vademecum dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

Zaproszenie na otwarcie projektu

Data publikacji: 2014-06-27

W dniu 30 czerwca o godzinie 12 w Sali Bursztynowej na ulicy Wspólnej odbędzie się uroczyste otwarcie projektu "Szansa na sukces" na rok 2014 Wszystkie zainteresowane osoby zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie. Serdecznie zapraszamy

Spotkania rekrutacyjne do projektu z EFS

Data publikacji: 2014-01-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje
że w dniach 12, 13 i 14 lutego organizuję spotkania rekrutacyjne ze 170 wstępnie wytypowanymi osobami do projektu na rok 2014.
Spotkania odbywać się będą z podziałem na trzy grupy w godzinach 10:00, 11:00 i 12:00.
Podczas spotkań wypełnione zostaną ankiety rekrutacyjne które pomogą w podjęciu decyzji jakie kursy zawodowe będą realizowane w tym roku.
Dane z ankiet pomogą też wybrać docelową grupę 94 osób do udziału w projekcie.

Więcej informacji na : www.projekt-mopslipno.pl

Zaproszenie na wigilie

Data publikacji: 2013-12-02

Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

zapraszają

Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

Na Wieczerzę Wigilijną ,

która odbędzie się 11 grudnia 2013r. o godz. 12:00
w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22

Praca przy zbiorze aronii w Górznie

Data publikacji: 2013-08-22

Filia MBP w Lipnie informuje, że od 22 sierpnia tj. czwartku można pracować przy zbiorach aronii w Górznie. Wyjazd codziennie o godz. 5.30 - przystanek przy NETTO. Praca na około 2 tygodni , praca na akord. Zainteresowane osoby proszę o kontakt Filia MBP w Lipnie ul. Kościuszki 12 pokój 22 tel. 54 4443311.

Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód ?

Data publikacji: 2013-08-22

Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód ???
PRZYJDŹ DO NAS !!!!!

Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy
Gimnazjum dla dorosłych
Rzemieślnicza Nauka Zawodu (forma pozaszkolna)
KSZTAŁCIMY W WIELU RÓŻNYCH ZAWODACH

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, murarz - tynkarz)

2-5 Środowiskowy Hufiec Pracy
Włocławek, ul. Promienna 5B/4
Tel. 54 / 231 - 45 - 42
e-mail: 2-5.shp.wloclawek@ohp.pl

Jednocześnie informujemy, że wszelkich informacji o prowadzonym naborze uzyskać można również
w Filii Młodzieżowego Biura Pracy
w Lipnie, ul. Kościuszki 12, pokój 22

Tel. 54 / 444 - 33 - 11

Praca przy zbiorze wiśni !

Data publikacji: 2013-07-23

Zbiór wiśni w Szpetalu Górnym, Nasiegniewie i Górznie.
Wyjazd codziennie o godz. 5.30 i 6.30
Przystanek przy NETTO i na ul. Włocławskiej / pod wiatą PKS/.

Osoby chętne proszę o kontakt
Filia MBP w Lipnie ul. Kościuszki 12 pokój 22 lub tel. 512740338

Trwa nabór do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziadzu

Data publikacji: 2013-07-23

Oferta Ośrodka dotyczy tych osób, którzy mają trudności z ukończeniem gimnazjum w normalnym trybie lub wypadli z powszechnego systemu edukacji i są w wieku 15-18 lat. Mogą się do niego zgłaszać zainteresowane osoby z terenu całego województwa.
Szczegóły oferty w załączniku poniżej :

Załączniki:

 1. Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziadzu (plik pdf 97KB)

Terminy świadczeń płatnych w czerwcu

Data publikacji: 2013-06-03

Zasiłki okresowe i celowe - 17 (A-G), 18(H-L), 19(Ł-R), 20 (S-Z ) maj
Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 27 maj
Świadczenia rodzinne - 26, 27 maj

Terminy świadczeń płatnych w maju

Data publikacji: 2013-05-06

Zasiłki okresowe i celowe - 20 (A-G), 21(H-L), 22(Ł-R), 23 (S-Z ) maj
Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 28 maj
Świadczenia rodzinne - 27, 28 maj

Terminy świadczeń płatnych w kwietniu

Data publikacji: 2013-04-02

Zasiłki okresowe i celowe - 16 (A-G), 17(H-P), 18(R-Z) kwiecień
Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 26 kwiecień
Świadczenia rodzinne - 25, 26 kwiecień

Terminy świadczeń płatnych w marcu

Data publikacji: 2013-03-01

Zasiłki okresowe i celowe - 19 (A-G), 20(H-P), 21(R-Z) marzec
Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 27 marzec
Świadczenia rodzinne - 26, 27 marzec

Terminy świadczeń płatnych w lutym

Data publikacji: 2013-02-01

Zasiłki okresowe i celowe - 19 (A-G), 20(H-P), 21(R-Z) luty
Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 27 luty
Świadczenia rodzinne - 26, 27 luty

Praca sezonowa dla bezrobotnych

Data publikacji: 2012-10-22

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Lipnie
informuje, że prowadzi zapisy do pracy sezonowej przy przerobie dyni i pora. Wyjazd do pracy do m. Dobrzyń nad Wisłą z ul. Dobrzyńskiej o godz 13:45
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Filii MBP, ul. Kościuszki 12 pokój 22, tel 54 444 33 11 i 512-740-338

Praca sezonowa !

Data publikacji: 2012-08-31

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Lipnie
informuje, że prowadzi zapisy do zbiorów i przerobu warzyw w miejscowościach Sumin i Dobrzyń nad Wisłą.
Osoby zainteresowane pracą proszę o kontakt osobisty bądź telefoniczny:
Filia MBP OHP w Lipnie, ul. Kościuszki 12 p. 22, telefon 54 444 33 11 .

Praca sezonowa !

Data publikacji: 2012-07-19

Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Lipnie informuje:
> Praca przy zbiorze wiśni : wyjazd na plantację do Górzna od 23 lipca (poniedziałek) zbiórka o godz. 5:15 przystanek - parking przy "Netto"
> Praca przy zbiorze wiśni : wyjazd na plantację do Szpetala Górnego od 18 lipca (środa) zbiórka o godz. 5:15 przystanek - parking przy "Netto" , przystanek - "Pod wiatą" ul. Włocławska godz 6:15

Wynagrodzenia akordowe.
Informacje telefoniczne : 512-740-338

Spotkanie z pośrednikiem pracy

Data publikacji: 2012-07-18

W dniu 19.07.2012r.(czwartek)
w świetlicy MOPS o godzinie 10.00
odbędzie się spotkanie z pośrednikiem pracy.
Na spotkaniu będą dostępne oferty pracy.

Praca sezonowa !

Data publikacji: 2012-06-13

Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Lipnie informuje, że wyjazd na zbiory truskawek do Górzna odbędzie się w dniu 15.06.2012r. (piątek) o godz. 5.00 , zbiórka na przystanku koło sklepu NETTO.
Osoby wpisane na listę zapraszam wraz ze skierowaniami.

Pośrednik Pracy
Filii MBP OHP w Lipnie

Spotkanie informacyjne z doradca zawodowym i pośrednikiem pracy

Data publikacji: 2012-01-25

W dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie /Świetlica/ odbędzie się spotkanie informacyjne z doradca zawodowym i pośrednikiem pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, na które zapraszamy osoby bezrobotne z miasta Lipna


Pośrednik Pracy Filii MBP OHP w Lipnie
Bożena Lewicka

Załączniki:

 1. Spotkanie informacyjne z doradca zawodowym i pośrednikiem pracy (plik doc 24KB)

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Data publikacji: 2011-08-30

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"