Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

2019-11-04

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lipnie , w związku z realizacją
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Miasto Lipno jest realizatorem programu w zakresie Modułu I i Modułu II polegających na:

czytaj całość publikacji "Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019"

Dołączona galeria:

Opieka wytchnieniowa - plakat

  Informacja

  2019-10-30

  W dniu 31.10.2019r. (CZWARTEK) posiłki w stołówce będą wydawane od godziny 11.00 do 12.00.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 12.30


  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020

  2019-10-17

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 22 października 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od osób niepełnosprawnych dot. potrzeby świadczenia usług opieki asystenta.


  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
  w godzinach od 8.00 do 15.00.


  INFORMACJA

  2019-08-13

  W dniu 16.08.2019r. (piątek) posiłki w stołówce MOPS wydawane będą od godziny 11:30 do 12:30
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:00


  INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500 +

  2019-07-05

  W związku z tym, że świadczeniobiorcy często składają wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) od lipca br. wyłącznie na pierwsze dziecko, a pomijają pozostałe dzieci na które decyzją mają przyznane świadczenie do 30 września br. informujemy, że należy składać jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa na wszystkie dzieci.


  Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

  2019-04-25

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 30 kwietnia 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dot.

  Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019.

  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
  w godzinach od 8.00 do 15.00.


  Wydawanie żywności POPŻ FEAD

  2019-04-24

  Adres : Włocławek, ul. Płocka 2
  Godziny wydawania : od 8:00 do 14 :00

  Dzień wydawania żywności uzależniony jest od numeru skierowania :

  Numer
  skierowania dzień wydawania

  1-92 : poniedziałek 6 maja
  93-184 : wtorek 7 maja
  185-284 : środa 8 maja
  285-379 : czwartek 9 maja
  380-468 : piątek 10 maja

  Dołączone pliki:


  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  2019-03-22

  OGŁOSZENIE
  Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a w dni robocze od godz. 8.00 do 10.00 i od 14.00 do 15.00.

  Żywność będzie możliwa do obioru w Caritas Włocławek przy ul. Płockiej 2 w dniach wyznaczonych przez Caritas Włocławek.

  O terminach odbioru żywności będziemy informować na stronie internetowej MOPS bądź w Ośrodku.


  KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
  –1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  –1056,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

  Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni ,niepełnosprawni, pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.


  Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

  2018-07-03

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać od 1 lipca 2018 drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, natomiast wersje papierowe wniosków przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 w siedzibie MOPS Lipno pryz ul. Włocławskiej 16a w godzinach od 8.00 do 13.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, we wtorki od 7.30 do 15.00.

  Formularze wniosków wydawane będą po 15 lipca 2018r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


  Świadczenie „Dobry start”

  2018-07-03

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie – Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że wniosek o „Dobry start” – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.
  Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

  Wersje papierowe wniosków będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPS Lipno przy ul. Włocławskiej 16a w godzinach od 8.00 do 13.00.

  Formularze wniosków wydawane będą po 15 lipca 2018 roku.

  Informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry start” będzie wysyłana automatycznie na wskazany we wniosku adres e-mailowy

  Prosi się o nieodpowiadanie na wysłanego e-maila o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.
  Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie.


  Zaproszenie na wigilie

  2017-12-07

  Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

  zapraszają

  Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

  Na Wieczerzę Wigilijną ,

  która odbędzie się 15 grudnia 2017r. o godz. 11:00

  w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22


  Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  2017-07-31

  logo

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) wydawane i przyjmowane są w dawnym budynku świetlicy MOPS, Włocławska 16a (pierwszy budynek od ulicy Wspólnej)
  W godzinach od 8:00 do 13:00
  Wszelkie informację pod bezpośrednim numerem telefonu (54) 287 20 21


  Komunikat

  2017-06-13

  Informujemy że dnia 16 czerwca Miejski Ośrodek czynny będzie do godziny 13:00
  Posiłki będą wydawane w godzinach od 11:00 do 12:00


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - 2 harmonogram wydawania produktów

  2017-06-09

  Data wydawania żywności ___ Nazwiska zaczynające na następujące litery

  12 czerwca > N,O
  13 czerwca > P
  14 czerwca > R

  19 czerwca > Sa,Se,Si,Sk,Sł,Sm,So,Sp
  20 czerwca > Sr,St,Su,Sw,Sz,Ś
  21 czerwca > T,U,Wa,We,Wę
  22 czerwca > Wi,Wł,Wn,Wo,
  23 czerwca > Wr,Wy,Z, Ż


  Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 30 kg.
  Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
  dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.

  Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - harmonogram wydawania produktów

  2017-05-22

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że wydawanie drugiej partii żywności otrzymanej z Caritas Włocławek będzie prowadzone alfabetycznie i rozpocznie się od dnia 25.05.2017 r. w budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym przy PL. 11 Listopada w godzinach od 10.00 – 13.00 według następującego harmonogramu:

  Data wydawania żywności ___ Nazwiska zaczynające na następujące litery

  25 maja > A,B
  26 maja > C,D,E,F
  29 maja > G
  30 maja > H,I,J,Ka
  31 maja > K
  1 czerwca > L,Ł
  2 czerwca > M


  Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 30 kg.
  Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
  dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.

  Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - informacja

  2017-04-05

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że zakończył wydawanie pierwszej partii paczek żywnościowych.
  O terminach wydawania kolejnej partii paczek MOPS poinformuje w drugiej połowie kwietnia 2017 roku.


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - harmonogram wydawania produktów

  2017-03-02

  Żywność wydawana będzie w budynku dawnego Szpitala Psychiatrycznego przy Pl. 11 Listopada 9 w Lipnie
  w godzinach od 10:00 do 13:00 według następującego harmonogramu:


  Numer otrzymanego skierowania - dzień wydawania paczek

  1-80 - poniedziałek 6 marca
  81-160 - wtorek 7 marca
  161-240 - środa 8 marca
  241-320 - czwartek 9 marca
  321-400 - piątek 10 marca

  401-480 - poniedziałek 13 marca
  481-560 - wtorek 14 marca
  561-620 - środa 15 marca

  UWAGA : Paczki tylko dla rodzin które wcześniej ich nie otrzymały.

  Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 18 kg.
  Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
  dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - podsumowanie I tury paczek, rejestracja nowych skierowń

  2017-02-27

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do dnia 13.02.2017 r. wydano 1500 paczek żywnościowych dla 722 rodzin.
  Obecnie przyjmowane są wnioski od osób, które jeszcze nie skorzystały z tej formy pomocy.
  Harmonogram wydawania żywności dostępny będzie na naszej stronie internetowej, oraz w sekretariacie Ośrodka.


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - koniec rejestracji skierowań na I dostawe żywności

  2017-01-26

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie oraz parafie p.w. WNMP i Bł. Michała Kozala informują, że trwa wydawanie pierwszej partii żywności otrzymanej z Caritas Włocławek.
  Po otrzymaniu drugiej tury żywności (po 14.02) rozpocznie się rejestracja nowych skierowań dla osób które jeszcze nie skorzystały z tej formy pomocy.
  Druki skierowań dostępne w sekretariacie MOPS.


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - kolejność wydawania produktów

  2017-01-25

  Żywność wydawana będzie w budynku dawnego Szpitala Psychiatrycznego przy Pl. 11 Listopada 9 w Lipnie
  w godzinach od 10:00 do 13:00 według następującego harmonogramu:

  Numer otrzymanego skierowania - dzień wydawania paczek

  od 1 do 50 - środa 25 stycznia
  od 51 do 100 – czwartek 26 stycznia
  od 101 do 150 – piątek 27 stycznia
  od 151 do 200 – poniedziałek 30 stycznia
  od 201 do 250 - wtorek 31 stycznia
  od 251 do 300 – środa 1 luty
  od 301 do 350 – czwartek 2 luty
  od 351 do 400 – piątek 3 luty
  od 401 do 450 – poniedziałek 6 luty
  od 451 do 500 – wtorek 7 luty
  od 501 do 550 - środa 8 luty
  od 551 do 600 - czwartek 9 luty
  od 601 do 650 - piątek 10 luty
  od 651 do 706 - poniedziałek 13 luty

  Na każdą osobę w rodzinie wydana zostanie paczka o wadzę około 18 kg.
  Żywność wydajemy luzem bezpośrednio z palet zbiorczych,
  dlatego prosimy o zorganizowanie odpowiednich opakowań i transportu do domu.


  Paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - wydawanie skierowań

  2017-01-24

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lipnie oraz parafiami Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Michała Kozala w Lipnie będzie rozprowadzać wśród mieszkańców miasta Lipna żywność otrzymaną z Caritas Włocławek.

  Do otrzymania żywności uprawnione będą w szczególności osoby starsze, samotne i chorujące, u których dochód miesięczny nie przekracza
  200 % kryterium dochodowego tj.:
  - dla osób samotnych 1.268,00 zł netto;
  - dla osób w rodzinach 1.028,00 netto na osobę;

  W celu otrzymania żywności należy zgłosić się do MOPS w Lipnie w godzinach od 8.00 – 10.00 do pracownika socjalnego z rejonu, gdzie wydany zostanie druk skierowania uprawniający do otrzymania pomocy żywnościowej, poświadczony przez pracownika Ośrodka.


  Zaproszenie na wigilie

  2016-12-19

  Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

  zapraszają

  Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

  Na Wieczerzę Wigilijną ,

  która odbędzie się 20 grudnia 2016r. o godz. 12:00
  w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22


  Wnioski nad dożywianie dzieci w szkołach

  2016-12-01

  Nowe Wnioski na dożywianie dzieci od stycznia 2017
  przyjmowane są tylko do 16 grudnia.


  Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  2016-03-07

  logo

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) wydawane i przyjmowane są w dawnym budynku świetlicy MOPS, Włocławska 16a (pierwszy budynek od ulicy Wspólnej)
  Wszelkie informację pod bezpośrednim numerem telefonu (54) 287 20 21


  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)

  2015-01-12

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w dniach od 9 do 16 stycznia 2015 przyjmuje wnioski dotyczące projektu "
  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"
  realizowanego przez : Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  Wszelkie informacje, regulamin oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://oknonaswiat2.kujawsko-pomorskie.pl


  Karta Dużej Rodziny

  2014-10-02

  Zniżki dla rodzin wielodzietnych.

  Czym jest Karta Dużej Rodziny?

  Aktualna oferta zniżek

  Wniosek o wydanie karty oraz wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

  Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

  Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a.

  Poniżej publikujemy dla zainteresowanych vademecum dotyczące Karty Dużej Rodziny.

  Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

  Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

  czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"


  Zaproszenie na otwarcie projektu

  2014-06-27

  W dniu 30 czerwca o godzinie 12 w Sali Bursztynowej na ulicy Wspólnej odbędzie się uroczyste otwarcie projektu "Szansa na sukces" na rok 2014 Wszystkie zainteresowane osoby zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie. Serdecznie zapraszamy


  Spotkania rekrutacyjne do projektu z EFS

  2014-01-30

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje
  że w dniach 12, 13 i 14 lutego organizuję spotkania rekrutacyjne ze 170 wstępnie wytypowanymi osobami do projektu na rok 2014.
  Spotkania odbywać się będą z podziałem na trzy grupy w godzinach 10:00, 11:00 i 12:00.
  Podczas spotkań wypełnione zostaną ankiety rekrutacyjne które pomogą w podjęciu decyzji jakie kursy zawodowe będą realizowane w tym roku.
  Dane z ankiet pomogą też wybrać docelową grupę 94 osób do udziału w projekcie.

  Więcej informacji na : www.projekt-mopslipno.pl


  Zaproszenie na wigilie

  2013-12-02

  Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

  zapraszają

  Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

  Na Wieczerzę Wigilijną ,

  która odbędzie się 11 grudnia 2013r. o godz. 12:00
  w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22


  Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód ?

  2013-08-22

  Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód ???
  PRZYJDŹ DO NAS !!!!!

  Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy
  Gimnazjum dla dorosłych
  Rzemieślnicza Nauka Zawodu (forma pozaszkolna)
  KSZTAŁCIMY W WIELU RÓŻNYCH ZAWODACH

  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  (sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, murarz - tynkarz)

  2-5 Środowiskowy Hufiec Pracy
  Włocławek, ul. Promienna 5B/4
  Tel. 54 / 231 – 45 – 42
  e-mail: 2-5.shp.wloclawek@ohp.pl

  Jednocześnie informujemy, że wszelkich informacji o prowadzonym naborze uzyskać można również
  w Filii Młodzieżowego Biura Pracy
  w Lipnie, ul. Kościuszki 12, pokój 22

  Tel. 54 / 444 – 33 – 11


  Praca przy zbiorze aronii w Górznie

  2013-08-22

  Filia MBP w Lipnie informuje, że od 22 sierpnia tj. czwartku można pracować przy zbiorach aronii w Górznie. Wyjazd codziennie o godz. 5.30 – przystanek przy NETTO. Praca na około 2 tygodni , praca na akord. Zainteresowane osoby proszę o kontakt Filia MBP w Lipnie ul. Kościuszki 12 pokój 22 tel. 54 4443311.


  Trwa nabór do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziadzu

  2013-07-23

  Oferta Ośrodka dotyczy tych osób, którzy mają trudności z ukończeniem gimnazjum w normalnym trybie lub wypadli z powszechnego systemu edukacji i są w wieku 15-18 lat. Mogą się do niego zgłaszać zainteresowane osoby z terenu całego województwa.
  Szczegóły oferty w załączniku poniżej :

  Dołączone pliki:


  Praca przy zbiorze wiśni !

  2013-07-23

  Zbiór wiśni w Szpetalu Górnym, Nasiegniewie i Górznie.
  Wyjazd codziennie o godz. 5.30 i 6.30
  Przystanek przy NETTO i na ul. Włocławskiej / pod wiatą PKS/.

  Osoby chętne proszę o kontakt
  Filia MBP w Lipnie ul. Kościuszki 12 pokój 22 lub tel. 512740338


  Terminy świadczeń płatnych w czerwcu

  2013-06-03

  Zasiłki okresowe i celowe - 17 (A-G), 18(H-L), 19(Ł-R), 20 (S-Z ) maj
  Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 27 maj
  Świadczenia rodzinne - 26, 27 maj


  Terminy świadczeń płatnych w maju

  2013-05-06

  Zasiłki okresowe i celowe - 20 (A-G), 21(H-L), 22(Ł-R), 23 (S-Z ) maj
  Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 28 maj
  Świadczenia rodzinne - 27, 28 maj


  Terminy świadczeń płatnych w kwietniu

  2013-04-02

  Zasiłki okresowe i celowe - 16 (A-G), 17(H-P), 18(R-Z) kwiecień
  Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 26 kwiecień
  Świadczenia rodzinne - 25, 26 kwiecień


  Terminy świadczeń płatnych w marcu

  2013-03-01

  Zasiłki okresowe i celowe - 19 (A-G), 20(H-P), 21(R-Z) marzec
  Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 27 marzec
  Świadczenia rodzinne - 26, 27 marzec


  Terminy świadczeń płatnych w lutym

  2013-02-01

  Zasiłki okresowe i celowe - 19 (A-G), 20(H-P), 21(R-Z) luty
  Zasiłki stałe i dodatki mieszkaniowe - 27 luty
  Świadczenia rodzinne - 26, 27 luty


  Praca sezonowa dla bezrobotnych

  2012-10-22

  Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Lipnie
  informuje, że prowadzi zapisy do pracy sezonowej przy przerobie dyni i pora. Wyjazd do pracy do m. Dobrzyń nad Wisłą z ul. Dobrzyńskiej o godz 13:45
  Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Filii MBP, ul. Kościuszki 12 pokój 22, tel 54 444 33 11 i 512-740-338


  Praca sezonowa !

  2012-08-31

  Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Lipnie
  informuje, że prowadzi zapisy do zbiorów i przerobu warzyw w miejscowościach Sumin i Dobrzyń nad Wisłą.
  Osoby zainteresowane pracą proszę o kontakt osobisty bądź telefoniczny:
  Filia MBP OHP w Lipnie, ul. Kościuszki 12 p. 22, telefon 54 444 33 11 .


  Praca sezonowa !

  2012-07-19

  Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Lipnie informuje:
  > Praca przy zbiorze wiśni : wyjazd na plantację do Górzna od 23 lipca (poniedziałek) zbiórka o godz. 5:15 przystanek - parking przy "Netto"
  > Praca przy zbiorze wiśni : wyjazd na plantację do Szpetala Górnego od 18 lipca (środa) zbiórka o godz. 5:15 przystanek - parking przy "Netto" , przystanek - "Pod wiatą" ul. Włocławska godz 6:15

  Wynagrodzenia akordowe.
  Informacje telefoniczne : 512-740-338


  Spotkanie z pośrednikiem pracy

  2012-07-18

  W dniu 19.07.2012r.(czwartek)
  w świetlicy MOPS o godzinie 10.00
  odbędzie się spotkanie z pośrednikiem pracy.
  Na spotkaniu będą dostępne oferty pracy.


  Praca sezonowa !

  2012-06-13

  Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Lipnie informuje, że wyjazd na zbiory truskawek do Górzna odbędzie się w dniu 15.06.2012r. (piątek) o godz. 5.00 , zbiórka na przystanku koło sklepu „NETTO”.
  Osoby wpisane na listę zapraszam wraz ze skierowaniami.

  Pośrednik Pracy
  Filii MBP OHP w Lipnie


  Spotkanie informacyjne z doradca zawodowym i pośrednikiem pracy

  2012-01-25

  W dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie /Świetlica/ odbędzie się spotkanie informacyjne z doradca zawodowym i pośrednikiem pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, na które zapraszamy osoby bezrobotne z miasta Lipna


  Pośrednik Pracy Filii MBP OHP w Lipnie
  Bożena Lewicka

  Dołączone pliki:


  „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

  2011-08-30

  Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

  czytaj całość publikacji "„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy"


  Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

  2011-08-30

  Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

  czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"  wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

  przejdź do góry...

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji