Aktualności


INFORMACJA

2019-08-13

W dniu 16.08.2019r. (piątek) posiłki w stołówce MOPS wydawane będą od godziny 11:30 do 12:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:00


INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500 +

2019-07-05

W związku z tym, że świadczeniobiorcy często składają wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) od lipca br. wyłącznie na pierwsze dziecko, a pomijają pozostałe dzieci na które decyzją mają przyznane świadczenie do 30 września br. informujemy, że należy składać jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa na wszystkie dzieci.


Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

2019-04-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 30 kwietnia 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dot.

Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
w godzinach od 8.00 do 15.00.


Wydawanie żywności POPŻ FEAD

2019-04-24

Adres : Włocławek, ul. Płocka 2
Godziny wydawania : od 8:00 do 14 :00

Dzień wydawania żywności uzależniony jest od numeru skierowania :

Numer
skierowania dzień wydawania

1-92 : poniedziałek 6 maja
93-184 : wtorek 7 maja
185-284 : środa 8 maja
285-379 : czwartek 9 maja
380-468 : piątek 10 maja

Dołączone pliki:


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2019-03-22

OGŁOSZENIE
Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a w dni robocze od godz. 8.00 do 10.00 i od 14.00 do 15.00.

Żywność będzie możliwa do obioru w Caritas Włocławek przy ul. Płockiej 2 w dniach wyznaczonych przez Caritas Włocławek.

O terminach odbioru żywności będziemy informować na stronie internetowej MOPS bądź w Ośrodku.


KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
–1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
–1056,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni ,niepełnosprawni, pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji