Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Usługi społeczne w Lipnie

Data publikacji: 2021-07-23

Realizacja specjalistycznych usług psychologicznych oraz rehabilitacyjnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie „Usługi społeczne w Lipnie”

Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych i zajęć ruchowych dla uczestników Klubu Seniora w projekcie „Usługi społeczne w Lipnie”

Termin składania wniosków na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021

Data publikacji: 2021-06-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje ,że do 25.06.2021 r należy składać wnioski na - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021.

Wymagane dokumenty;

1.Wniosek /uwzględnić godziny ,dni i specjalistów /załącznik/

2.Zaświadczenie o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkałych

- zaświadczenie z pracy za miesiąc maj 2021r /załącznik/

- decyzje o pobieraniu renty lub emerytury z ZUS 2021

- decyzje o pobieraniu świadczeń rodzinnych

 

Dochód z działalności gospodarczej

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni miesiąc z prowadzonej działalności gospodarczej /w przypadku zasad ogólnych/

Oświadczenie klienta o dochodzie za poprzedni miesiąc w przypadku działalności /ryczałt/.

Zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzonych składek za poprzedni miesiąc.

 

Wnioski składać osobiście do pokoju NR.12

Załączniki:

  1. Wniosek SUO (plik pdf 861KB)
  2. Zaświadczenie (plik pdf 217KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Kierownik Klubu Seniora

Data publikacji: 2021-05-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Kierownik Klubu Seniora w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0062/20 pn.: „Usługi społeczne w Lipnie”, dofinansowanego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego, faksem na numer 54 287 20 67 lub podpisany skan drogą elektroniczną na adres: mops@umlipno.pl, w terminie do dnia: 28.05.2021r. (decyduje data wpływu)

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Knach, tel. 54 287 20 67

Warunki płatności: określone we wzorze umowy: załącznik nr 2

Kryteria wyboru oferty: cena

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2021 - listopad 2022

Inne istotne elementy zamówienia: załącznik nr 1 Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji Kierownika Klubu Seniora

Załączniki:

  1. ogłoszenie (plik pdf 149KB)
  2. załącznik nr 1 Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji Kierownika Klubu Seniora (plik pdf 938KB)
  3. załącznik nr 2 wzór umowy (plik pdf 903KB)
  4. Formularz rozeznania rynku (plik pdf 378KB)

PROJEKT : „Usługi społeczne w Lipnie”

Data publikacji: 2021-05-11

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Lipnie”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.04.2021 r. do 30.11.2022 r.

Czytaj całość publikacji "PROJEKT : „Usługi społeczne w Lipnie”"

Załączniki:

  1. Informacja o projekcie (plik pdf 742KB)
  2. REGULAMIN_projektu (plik pdf 1020KB)
  3. formularz rekrutacyjny-opiekun (plik pdf 929KB)
  4. formularz rekrutacyjny-OPW (plik pdf 1308KB)

Informacja dotycząca projektu pt. "Dzienny Dom Pomocy w Skępem"

Data publikacji: 2021-04-23

Informacja dotycząca projektu pt. Informacja dotycząca projektu_str2

Informacja

Data publikacji: 2021-04-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021r. ośrodek będzie czynny do godziny 12:00

W tym dniu gorące posiłki w jadłodajni będą wydawane w godzinach od 10:00 do 11:00

Posiłki wydawane wyłącznie na wynos.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności - maksymalnie 3 osoby w pomieszczeniu.

 

Informacja

Data publikacji: 2021-02-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje że z dniem 01 luty 2021 wznawia wydawanie gorących posiłków w jadłodajni.

Posiłki wydawane wyłącznie na wynos.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności - maksymalnie 3 osoby w pomieszczeniu.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...