Aktualności


Informacja

2019-12-06

W dniach 24, 27 i 31 grudnia 2019r
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godz. 12:00
Posiłki w tych dniach wydawane będą od godziny 10:00 do godziny 11:30


Zaproszenie na wigilie

2019-12-03

Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

zapraszają

Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

Na Wieczerzę Wigilijną ,

która odbędzie się 19 grudnia 2019r. o godz. 11:00

w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22


Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

2019-11-04

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lipnie , w związku z realizacją
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Miasto Lipno jest realizatorem programu w zakresie Modułu I i Modułu II polegających na:

czytaj całość publikacji "Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019"

Dołączona galeria:

Opieka wytchnieniowa - plakat

  Informacja

  2019-10-30

  W dniu 31.10.2019r. (CZWARTEK) posiłki w stołówce będą wydawane od godziny 11.00 do 12.00.
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 12.30


  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020

  2019-10-17

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 22 października 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od osób niepełnosprawnych dot. potrzeby świadczenia usług opieki asystenta.


  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
  w godzinach od 8.00 do 15.00.


  INFORMACJA

  2019-08-13

  W dniu 16.08.2019r. (piątek) posiłki w stołówce MOPS wydawane będą od godziny 11:30 do 12:30
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:00


  INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500 +

  2019-07-05

  W związku z tym, że świadczeniobiorcy często składają wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) od lipca br. wyłącznie na pierwsze dziecko, a pomijają pozostałe dzieci na które decyzją mają przyznane świadczenie do 30 września br. informujemy, że należy składać jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa na wszystkie dzieci.


  Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

  2019-04-25

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 30 kwietnia 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dot.

  Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019.

  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
  w godzinach od 8.00 do 15.00.


  Wydawanie żywności POPŻ FEAD

  2019-04-24

  Adres : Włocławek, ul. Płocka 2
  Godziny wydawania : od 8:00 do 14 :00

  Dzień wydawania żywności uzależniony jest od numeru skierowania :

  Numer
  skierowania dzień wydawania

  1-92 : poniedziałek 6 maja
  93-184 : wtorek 7 maja
  185-284 : środa 8 maja
  285-379 : czwartek 9 maja
  380-468 : piątek 10 maja

  Dołączone pliki:


  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  2019-03-22

  OGŁOSZENIE
  Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a w dni robocze od godz. 8.00 do 10.00 i od 14.00 do 15.00.

  Żywność będzie możliwa do obioru w Caritas Włocławek przy ul. Płockiej 2 w dniach wyznaczonych przez Caritas Włocławek.

  O terminach odbioru żywności będziemy informować na stronie internetowej MOPS bądź w Ośrodku.


  KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
  –1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  –1056,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

  Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni ,niepełnosprawni, pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji