Aktualności


Informacja

2020-11-06

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, iż od 09.11.2020 r.
DO ODWOŁANIA zamyka STOŁÓWKĘ OŚRODKA.

Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w naszej stołówce nadal będą one wydawane w dniach :

10.11.2020 r. ( wtorek) – w godzinach 12.30 – 13.30

16.11.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 – 13.30

23.11.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 – 13.30

30.11.2020 r. ( poniedziałek) - w godzinach 12.30 – 13.30

tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe.


W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!!


Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2020-11-06

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARC-CoV-2

Dołączone pliki:


Nabór na wolne stanowiska

2020-09-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie poszukuje pracowników na stanowiska:


OPIEKUNKA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Praca na terenie Miasta Lipno. Opieka nad osobami starszymi wg. zlecenia


KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ: kurs lub szkolenie z zakresu opiekunka środowiskowa, medyczna

WYNAGRODZENIE: w systemie godzinowym

RODZAJ UMOWY: umowa zlecenie – praca jednozmianowa


INFORMACJA

2020-06-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 12 czerwca 2020r. ośrodek będzie nieczynny.


INFORMACJA

2020-03-31

INFORMACJA – ZMIANA GODZIN PRACY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
od dnia 01 KWIETNIA 2020 roku do ODWOŁANIA
czynny będzie w godzinach od 7.15 do 12.00


Bez zmian pozostają godziny przyjęć wniosków i podań
codziennie od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Apelujemy do mieszkańców miasta Lipna o powstrzymanie się od wychodzenia z domu - ZOSTAŃ W DOMU


zgłoś potrzebę pomocy :

-- pracownikom Ośrodka pełniącym dyżury telefoniczne pod numerami : 508 330 176 oraz 508 052 379 w godzinach : od 12.00 do 15.00

--ratownikom WOPR Lipno oferującym pomoc w dostarczeniu zakupów, czy lekarstw - dyżur telefoniczny w godzinach od 8.00 do 11.00
pod numerem 787 739 432


INFORMACJA - USŁUGI OPIEKUŃCZE

2020-03-31

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że od 30 marca 2020 roku przedłużamy DO ODWOŁANIA okres zawieszenia wykonywania SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie : terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, integracji sensorycznej , hipoterapii ;

Usługi pielęgniarskie, rehabilitacja, fizjoterapia oraz asystentura prowadzona będzie w ograniczonym do minimum zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu ze służbami Ośrodka.

Apelujemy do osób korzystających z w/w usług o zrozumienie podjętej decyzji, mając nadzieję, że sytuacja ta trwać będzie krótko, co przede wszystkim zależeć będzie od nas wszystkich.

APELUJEMY do wszystkich opiekunek środowiskowych świadczących USŁUGI OPIEKUŃCZE o ograniczenie do niezbędnego minimum obsługi osób starszych, samotnych, pozostających bez wsparcia bliskich lub sąsiadów ( zalecamy tylko: dokonywanie zakupów żywności i leków, niezbędnej pielęgnacji, podawania leków, bieżącego utrzymania porządku wokół tych osób, w miarę możliwości włączanie w opiekę osób bliskich, sąsiadów, ratowników WOPR).

ZOSTAŃMY W DOMU, UNIKAJMY KONTAKTÓW OGRANICZAJĄC WYJŚCIA DO MINIMUM
OD NAS ZALEŻY JAK DŁUGO BĘDZIEMY TRWAĆ W TEJ TRUDNEJ DLA WSZYSTKICH SYTUACJI


Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

2020-03-27

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Dołączone pliki:


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PODAŃ: OD 30 MARCA 2020 roku DO ODWOŁANIA

2020-03-26

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PODAŃ:
OD 30 MARCA 2020 roku DO ODWOŁANIA PODANIA ORAZ WNIOSKI :
- O ZASIŁKI OKRESOWE
- O ZASIŁKI CELOWE TYLKO NA LEKI ( przyjmowane będą
tylko wnioski od osób przewlekle chorych – schorzenia onkologiczne, serca i
układu krążenia oraz niepełnosprawnych w stopniu znacznym)
- O ŚWIADCZENIA RODZINNE
- O DODATKI MIESZKANIOWE i INNE

MOŻNA SKŁADAĆ:
I . uprawnieni do korzystania z pomocy w miesiącu MARCU
2020r. - podania przyjmowane będą w dniach
30 i 31 marca 2020 r.

* w Ośrodku – przy okienku kasowym
codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00
* komunikacją elektroniczną – dane adresowe
na bip.mopslipno.pl

II . uprawnieni do korzystania z pomocy w miesiącu
KWIETNIU 2020r. - podania przyjmowane będą
od 01 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. :
* w Ośrodku – przy okienku kasowym
codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00
* komunikacją elektroniczną – dane adresowe
na bip.mopslipno.pl

UWAGA:

Rozpatrywane będą tylko podania i wnioski z załączonym kompletem dokumentów, tj:

- wniosek o świadczenie – wypełniony czytelnie wraz z podanymi : numerem PESEL, numerem telefonu oraz numerem konta bankowego (druki można pobrać w Ośrodku lub ze strony internetowej MOPS);

- komplet dokumentów potwierdzających dochód osoby(rodziny) lub dokumenty potwierdzające bezrobocie osoby( członków rodziny);

- oświadczenie wnioskodawcy ( druk do pobrania w Ośrodku lub ze strony internetowej MOPS);

- do wniosków o dodatki mieszkaniowe należy dodatkowo załączyć fakturę za energię elektryczną;

- do wniosków o zasiłki celowe na leki należy dodatkowo załączyć fakturę imienną z apteki (paragony nie będą uwzględniane);

WYWIAD ŚRODOWISKOWY będzie przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka tylko telefonicznie – ważne,
aby wnioskodawca podał kontaktowy numer telefonu !!!

Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Ośrodka :

* telefonicznie – tel. 54 287 2067 lub 54 287 2324 lub
tel. 54 288 4400 (świadczenia rodzinne i wychowawcze);

* email: mops@umlipno.pl

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DOKONYWANE BĘDĄ TYLKO NA PODANE RACHUNKI BANKOWE - KASA OŚRODKA NIE BĘDZIE REALIZOWAĆ WYPŁAT GOTÓWKOWYCH.


WAŻNE INFORMACJE

2020-03-26

W związku z trwającym nadal zagrożeniem epidemicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że od 30 marca 2020 roku przedłużamy DO ODWOŁANIA okres zamknięcia:

1. STOŁÓWKI OŚRODKA

Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w
naszej stołówce nadal wydane będą w dniach :

30 marca 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
06 kwietnia 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
20 kwietnia 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
27 kwietnia 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe.
W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!!

2. BIURA OŚRODKA – od 30 marca 2020 roku DO ODWOŁANIA
nadal uruchomiony będzie punkt załatwiania tylko pilnych
spraw klientów, codziennie w godzinach
od 10.00 do 12.00.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KLIENTOM ZA ZROZUMIENIE TRUDNEJ SYTUACJI I ZDYSCYPLINOWANIE W KONTAKTACH Z OŚRODKIEM

APELUJEMY jednak O DALSZE powstrzymanie się od wizyt w Ośrodku w podanym okresie oraz do korzystania w sprawach pilnych z kontaktu :
* telefonicznego – tel. 54 287 2067 lub 54 287 2324
* email: mops@umlipno.pl


WAŻNE INFORMACJE

2020-03-13

W związku z zagrożeniem epidemicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w okresie
od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Z A M Y K A M Y :

1. STOŁÓWKĘ OŚRODKA - w tym okresie nie będą
wydawane codzienne posiłki.
Osobom korzystającym z pomocy w formie posiłków w
naszej stołówce wydane będą w dniach :

• 16 marca 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
• 23 marca 2020 roku ( poniedziałek) - od godz. 13 -tej
tygodniowe, rzeczowe ekwiwalenty żywnościowe
.
W pozostałe dni stołówka MOPS będzie zamknięta !!! (poddana dezynfekcji) .

2. BIURO OŚRODKA – w tym okresie uruchomiony będzie
punkt załatwiania tylko pilnych spraw klientów,
codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00.

APELUJEMY do wszystkich naszych klientów
o powstrzymanie się od wizyt w Ośrodku w
podanym okresie oraz do korzystania w
sprawach pilnych z kontaktu :
* telefonicznego – tel. 54 287 20 67 lub 54 287 2324
* email: mops@umlipno.pl


POMOGAMY OSOBOM STARSZYM

2020-03-13

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE apeluje do mieszkańców miasta Lipna o pomoc osobom starszym zamieszkującym po sąsiedzku, czy członkom dalszej lub bliższej rodziny w dokonywaniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby, leków, środków czystości itp.

INFORMUJEMY, że MOPS LIPNO uruchamia od dnia 16 marca 2020 roku dyżury telefoniczne pod numerami :
• 508 330 176
• 508 052 379
w godzinach od 8.00 do 12.00

dla osób starszych, samotnych, pozostających bez wsparcia bliskich lub sąsiadów w celu uzyskania pomocy w sytuacjach wyjątkowych w dokonaniu zakupów czy innych ważnych sprawach życiowych.


UWAGA ! KASA MOPS NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

2020-03-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania zamykamy kasę Ośrodka, stąd też w tym okresie wypłaty gotówkowe wszystkich świadczeń nie będą realizowane.

WYPŁATY :

świadczeń wychowawczych,
zasiłków rodzinnych,
zasiłków pielęgnacyjnych,
świadczeń opiekuńczych,
Funduszu Alimentacyjnego,
zasiłków stałych,
zasiłków okresowych, celowych,
pozostałych świadczeń
będą realizowane WYŁĄCZNIE na podane rachunki bankowe.

APELUJEMY więc do naszych świadczeniobiorców, którzy nie podali nam swoich kont bankowych lub którzy takich kont nie mają o ich założenie i podanie numerów kont bankowych pracownikom Ośrodka w terminie najpóźniej do dnia 25 marca 2020 roku (godz. 15.00) w celu dokonania wypłaty przyznanych świadczeń do końca marca 2020 roku.

UWAGA!

Osoby, które w podanym wyżej terminie nie uzupełnią swoich danych o konto bankowe otrzymają wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka w terminie późniejszym, tj. po otwarciu kasy MOPS.

Dołączone pliki:


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

2020-03-04

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, o nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego

Dołączone pliki:


Informacja

2019-12-06

W dniach 24, 27 i 31 grudnia 2019r
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godz. 12:00
Posiłki w tych dniach wydawane będą od godziny 10:00 do godziny 11:30


Zaproszenie na wigilie

2019-12-03

Burmistrz Miasta Lipna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

zapraszają

Wszystkie osoby bezdomne, samotne i dotknięte ubóstwem

Na Wieczerzę Wigilijną ,

która odbędzie się 19 grudnia 2019r. o godz. 11:00

w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ul. Piłsudskiego 22
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji