Aktualności


Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

2019-04-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie informuje, że do 30 kwietnia 2019 roku przyjmuje zgłoszenia od członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dot.

Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do MOPS
w godzinach od 8.00 do 15.00.


Wydawanie żywności POPŻ FEAD

2019-04-24

Adres : Włocławek, ul. Płocka 2
Godziny wydawania : od 8:00 do 14 :00

Dzień wydawania żywności uzależniony jest od numeru skierowania :

Numer
skierowania dzień wydawania

1-92 : poniedziałek 6 maja
93-184 : wtorek 7 maja
185-284 : środa 8 maja
285-379 : czwartek 9 maja
380-468 : piątek 10 maja

Dołączone pliki:


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2019-03-22

OGŁOSZENIE
Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a w dni robocze od godz. 8.00 do 10.00 i od 14.00 do 15.00.

Żywność będzie możliwa do obioru w Caritas Włocławek przy ul. Płockiej 2 w dniach wyznaczonych przez Caritas Włocławek.

O terminach odbioru żywności będziemy informować na stronie internetowej MOPS bądź w Ośrodku.


KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
–1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
–1056,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni ,niepełnosprawni, pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.


Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

2018-07-03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać od 1 lipca 2018 drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, natomiast wersje papierowe wniosków przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 w siedzibie MOPS Lipno pryz ul. Włocławskiej 16a w godzinach od 8.00 do 13.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, we wtorki od 7.30 do 15.00.

Formularze wniosków wydawane będą po 15 lipca 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Świadczenie „Dobry start”

2018-07-03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie – Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że wniosek o „Dobry start” – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.
Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Wersje papierowe wniosków będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPS Lipno przy ul. Włocławskiej 16a w godzinach od 8.00 do 13.00.

Formularze wniosków wydawane będą po 15 lipca 2018 roku.

Informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry start” będzie wysyłana automatycznie na wskazany we wniosku adres e-mailowy

Prosi się o nieodpowiadanie na wysłanego e-maila o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji